Huisarts in Westervoort mw. A.K. Offringa-Hup - praktijkhouder, huisarts-echografist
dhr. R.P.J. de Bruijn - huisarts-echografist


'Persoonlijk en veelzijdig...'

Twee huisartsen die al veel van de medische wereld hadden gezien voor zij bewust kozen voor het huisartsenvak. Vaardig in zowel chirugie als een goed gesprek. Bijna ouderwets kleinschalig. Maar met moderne apparatuur voor ECG's en echografie...
Door meer te kunnen bieden, meer zelf te kunnen en korte lijnen naar de specialist, bent u sneller geholpen. Zijn ernstige kwalen sneller uit te sluiten. Of is er een preciezere diagnose te stellen voor het vervolgtraject. Zonder aanslag op uw eigen risico. Voor u mooi meegenomen. En het helpt ons een betere dokter te zijn.

 • Telefoon : (026) 311 28 40
 • Spoedlijn : keuzetoets 1, of bel (06) 5516 5699
 • Adres : Dorpstraat 107A, 6931 BG Westervoort
 • Openingstijden : ma-vr van 8.00-17.00 uur
 • Spoed buiten openingstijd : bel de huisartsenpost (0900) 1598

Onze huisartsen, een kennismaking:

Trots op ons ondersteunend team:

'U bepaalt of het belangrijk is,
wij schatten enkel in hoe urgent het is'

Afspraak maken
dagelijks van 8.00 - 17.00 uur

U kunt op elk moment bellen. Ook het spreekuur is dagelijks tussen 8.00 en 17.00 uur. Het spreekuur is op afspraak. Voor spoedgevallen kunt u echter meteen terecht.

 • - Voor het inplannen van het spreekuur zal de assistente vragen waarvoor u komt.
 • - Heeft u meerdere klachten meldt u dit dan bij het maken van een afspraak.
 • - De spoedlijn (toets 1) is alleen bestemd voor spoedeisende medische hulpvragen.

Huisbezoek aanvragen
bezoek bijvoorkeur op dinsdagmiddag

 • - Huisbezoeken worden zoveel mogelijk op dinsdagmiddag gepland.
 • - Bezoek aan huis is bedoeld voor patiënten, die door hun leeftijd of door ziekte, niet in staat zijn om zelf naar de praktijk te komen.
 • - Omdat wij op de praktijk meer onderzoeksmogelijkheden hebben, heeft dat vaak de voorkeur.

Spoedeisende hulp
kom snel, kondig het bijvoorkeur aan

 • - Voor spoedeisende hulp kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren even belt, kan de dokter rekening houden met uw komst.

Na de laatste patiënt van de ochtend lunchen wij, gevolgd door het spreekuur van assistente. Dan gaat tot circa 14.40 uur het bandje erop. Voor spoedzorg (toets 1) blijven we altijd bereikbaar. Recepten (toests 2) kunt u ook inspreken, evenals een verzoek om u terug te bellen.

'Ik dacht zou het WEL goed komen?
Inspreken op zo'n receptenlijn?'

'Ja hoor, twee dagen later lagen ze klaar... Ik moest er wel even aan wennen om in te spreken op een bandje. Maar ik leg de doosjes voor me en lees het zo op. Het is ook fijn dat het 's avonds en in het weekend kan. Vroeger dacht ik van 'morgen de dokter bellen' en soms vergat ik het dan toch weer. Nu doe ik het meteen en sta ik nooit in de wacht.'

oktober 2013, ervaring van een patiënte

Overigens kunt u voor herhaalrecepten nog steeds met de assistente bellen. Liever niet op maandagochtend, dan is het al druk genoeg. Daar gaat het dus om: de bereikbaarheid. Het is niet dat we u niet willen spreken. Maar de receptenlijn ontlast het telefoonverkeer. Daar hebben we allemaal baat bij.

Echo’s bij uw eigen huisarts

Geen onnodig eigen risico

Als huisarts-echografist staan wij diagnostisch een stuk sterker door ons echo-apparaat. Aandoeningen zoals aneurysma, galstenen, blaasretentie, tumoren en cysten zijn sneller uit te sluiten of aan te tonen. Dus ook sneller te behandelen. U hoeft niet onnodig naar het ziekenhuis voor een echo. U bent dus ook niet meteen uw eigen risico kwijt.

Sneller op de juiste plek

Moet u alsnog doorgestuurd worden dan is het doorgaans direct naar de juiste specialist. Soms zelfs meteen met een afspraak voor behandeling. Er ligt immers een goed onderbouwde diagnose, met echo's waarin de specialist kan meekijken. Gelukkig hoeven we niet te kiezen, maar moest het zo zijn dan zouden we nog liever zonder stethoscoop werken dan zonder echo-apparaat!

ECG

Uw hart is belangrijk

Dezelfde argumenten als bij echografie gelden ook voor het maken van ECG’s. Met name dokter Offringa heeft veel cardiologie-ervaring in het ziekenhuis. Het maken en kunnen beoordelen van ECG’s is niet voor elke huisarts een vanzelfsprekendheid. Voor ons is het dat wel. Soms wil je zo snel mogelijk weten of het cardiaal is of niet. Om er op tijd bij te zijn en om risico's te voorkomen.

echo's bij uw eigen huisarts

Spreekuur assistente

Wat doet de assistente?

De assistente heeft een eigen spreekuur voor de volgende verrichtingen:

 • - bloeddruk meten
 • - glucose bepaling
 • - Hb controle
 • - hechtingen verwijderen
 • - injecties
 • - oren uitspuiten
 • - tapen en zwachtelen
 • - uitstrijkjes bevolkingsonderzoek
 • - urine controle
 • - wrattenbehandeling
 • - wondbehandeling
 • - ECG/hartfimpje
 • - enkel-arm-index
 • - MMSE/geheugentest
 • - spirometrie/longfunctietest

Onderzoeken

Ochtend-urine nakijken

Vermoedt u een urineweginfectie? Laat dan uw eerste ochtendurine na kijken door de assistente. Voor een goede bepaling brengt u het haar liefst voor 10.30 uur. Bij forse klachten kan het ook later.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek wordt in samenspraak met de huisarts aangevraagd. Deze kan bepalen wat zinnige indicatoren zijn en of u die op dat moment mag verwachten. Soms zijn ze niet meer zichtbaar, zoals bij een infarct dat al te lang geleden is. Soms duurt het nog even, zo is een opgelopen HIV-infectie pas na 3 maanden zichtbaar. Kortom, u maakt een afspraak met de huisarts. Het prikken kan desgewenst bij de prikpost op onze praktijk.

Uitslag opvragen

Voor uitslagen van onderzoeken dient u zelf contact op te nemen met de praktijk. Bij uitslagen die actie behoeven nemen wij uiteraard contact met ú op. Denkt u er aan dat wij over een telefoonnummer beschikken waarop u bereikbaar bent?

Preventieconsult

Voorkomen is beter dan genezen. Tijdens het preventieconsult kijken we hoe u ervoor staat. Hoe scoort u op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten? Is uw gedrag risicovol? Zijn er erfelijke factoren? De assistente helpt het u in beeld krijgen.

Zorgprogramma's

Hart- en vaatziekten (CVRM)

Dokter de Bruijn en onze verpleegkundige mevrouw Stinissen doen het spreekuur voor het beheersen van risico op hart- en vaatziekten. Hoort u tot de risicogroep dan ontvangt u vanzelf een uitnodiging. In dit programma maken wij ook een ECG.

Diabeteszorg

Mevrouw Stinissen doet als verpleegkundige het spreekuur voor diabetes. Zij heeft daarvoor alle aantekeningen en sluit dit kort met de huisarts. Daarnaast werken wij samen met de diëtiste in onze praktijk. Waarmee we beginnende diabetes vaak weten te voorkomen of terug te draaien.

Astma en COPD

Bij astma en COPD kijken wij naar de omstandigheden en behoeften van de individuele patiënt. Zolang dit goed gebeurt heeft een gestandaardiseerd zorgprogramma geen meerwaarde.

Prikpost

VAKANTIEROOSTER: 11 juli-23 aug, alleen open op MAANDAG en VRIJDAG

Voor bloedonderzoek en de trombosedienst kunt u terecht bij de prikpost in onze praktijk. U hoeft u dan niet in Rijnstate zelf te laten prikken.

'Zeker Weten' (vh Rijnstate Lab) 
maandag 8.00 - 9.30 uur
dinsdag 8.00 - 9.30 uur
woensdag 8.00 - 9.30 uur
donderdag 8.00 - 9.30 uur
vrijdag 8.00 - 9.30 uur

 

Uitgiftepunt BENU-Apotheek

Snel aan de beurt

Dagelijks van 15.00-17.00 uur verstrekt Benu apotheek Westervoort medicijnen aan het loket van de prikpost.

Overige dienstverleners

Een tot enkele dagen per week maken een psycholoog en diëtiste gebruik van onze praktijk.

Vakantiewaarneming

Mochten we er niet zijn...

Meestal werken we bij vakanties in een beperkte zetting door, misschien met wat minder spreekuren. Maar mocht het bij ziekte of vakanties nodig zijn dan wordt er waargenomen door de collega huisartsen van de Rozet.

U zoekt een huisarts?

De praktijk is geopend voor nieuwe patiënten

Kennismakingsgesprek

We stellen het op prijs als u vóór inschrijving kennis maakt met uw nieuwe huisarts. De assistente reserveert extra tijd als u bij het maken van een afspraak aangeeft dat het om een kennismakingsgesprek gaat.

Inschrijfformulier

U kunt in Nederland maar bij één huisarts ingeschreven zijn. Het inschrijfformulier kunt u uitprinten of verkrijgen bij de assistente. Vult u het formulier volledig in. In het landelijk ION-register (Inschrijving Op Naam) worden de wijzigingen bijgehouden. Daarbij zijn wij zijn verplicht om uw legitimatiebewijs te controleren en benodigde gegevens in onze administratie op te nemen.

Download het Inschrijfformulier

Uitschrijving vorige huisartsenpraktijk en informatie aan uw zorgverzekeraar

Als u voorheen stond ingeschreven bij een andere praktijk dan brengen wij uw vorige huisarts op de hoogte van de wijziging. De overdracht van uw medisch dossier kan elektronisch of per aangetekende post plaatsvinden. Uw zorgverzekeraar wordt vervolgens via het landelijk systeem van inschrijving eveneens geïnformeerd over de wijziging.

Legitimatie

Sinds 1 juni 2009 is iedereen die gebruik maakt van zorg verplicht zichzelf eenmalig bij de zorgverlener te legitimeren om persoonsverwisselingen te voorkomen. Dit kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Om uw gegevens op een later moment op te nemen in onze administratie is een kopie van uw legitimatiebewijs handig voor ons, u bent echter niet verplicht om een kopie achter te laten.

Naar De HuisaRtsenpost?

Zevenaar open tot 23.00 uur, Velp de hele nacht

Voor spoedgevallen buiten openingstijden van de huisartsenpraktijk, belt u met de Huisartsendienst Arnhem. Telefoonnummer 0900 1598.

De Huisartsendienst Arnhem is bereikbaar van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In onze regio zijn drie huisartsenposten; in Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar. De huisartsenposten Arnhem-Zuid en Zevenaar zijn vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur geopend. Huisartsenpost Velp is van 17.00 uur tot 08.00 uur geopend. Hier is ook de dienstapotheek gevestigd om eventueel voorgeschreven recepten af te geven. Hier de website van de Huisartsenpost.

U heeft een klacht?

Bespreek het eerst met uw huisarts

Vraag 1: Waren wij een goede hulpverlener?

Uiteraard proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is een goede huisarts meer hulpverlener dan dienstverlener. Het is niet 'u vraagt, wij draaien'... Wij nemen u serieus door te luisteren en een professionele inschatting te maken van wat nodig is. Dat advies kunt u opvolgen of negeren. Merkt u dat het vertrouwen verdwenen is, bespreek het met uw huisarts. Vaak zal er sprake zijn van een misverstand zijn. Of niet, dan staat het u vrij de waarnemer te proberen, een andere huisarts te zoeken of een klacht in te dienen.

Vraag 2: Is het een fout van de huisarts?

Landelijk gezien gaat 70% van de 'huisartsklachten' over zaken waarvoor u in Den Haag of bij de verzekeraars zou moeten zijn. Over het eigen risico of opeens een ander merk medicijnen. Over gedoe dat ontstaat doordat de verzekeraar tegen u zegt dat het met een 'briefje van de huisarts' gewoon vergoed wordt. En tegen de huisarts dat hij het zelf mag betalen als de voorwaarden niet strikt genoeg zijn toepast. Soms komen klachten ook voort uit onmacht. We denken recht op geluk en gezondheid te hebben. Gaat dat mis dan moet het wel iemands schuld zijn. Helaas, dokters kunnen en weten ook niet alles. Soms weten ze het pas achteraf en soms maken ze ook fouten.

Vraag 3: Waar moet u heen met uw klacht?

Bespreek uw ongenoegen eerst met de betrokken huisarts. Mocht u verder in procedure gaan dan wordt u ook gevraagd of u dit gedaan heeft. We kijken dan of de klacht alsnog te verhelpen is en proberen er als geaccrediteerde praktijk lering uit te trekken. Voor dat doel is het klachtenformulier. Heeft u na uw gesprek of onze reactie op uw klacht reden om verder te gaan dan is er de Klachtenregeling Huisartsen. Daar wordt uw klacht beoordeeld door onafhankelijke deskundigen. Komt u daar niet verder mee dan kunt u zich tenslotte richten tot het Medisch Tuchtcollege.

Waar vindt u ons?

Voormalige pastorie

Wij zijn geen dokters voor nieuwbouw met systeemplafonds. Dat is ons te kil en onpersoonlijk. Precies wat we niet willen zijn. De voormalige pastorie paste ons beter. Aan de Dorpstraat, naast de kerk. Hoe kan het anders.

 • Adres : Dorpstraat 107A, 6931 BG Westervoort
 • Openingstijden : ma-vr van 8.00-17.00 uur
 • Telefoon : (026) 311 28 40
 • Fax : (026) 327 38 41
 • Spoedlijn : keuzetoets 1, of bel (06) 5516 5699

U wilt u inschrijven

We hebben nog plaats!

Wilt u zich inschrijven in onze praktijk, gebruik dan dit inschrijfformulier of maak een afspraak om eens kennis te maken. U bent van harte welkom.

U komt als passant

Geen probleem, zo werkt het

Bent u op vakantie of bij familie en u heeft een huisarts nodig? Daarvoor is de passantenregeling. Spoed krijgt voorrang maar belt u wel even. Heeft u een Nederlandse verzekeraar en zijn de gegevens bekend dan dienen wij de declaratie in. Of betaalt u contant en dient u uw factuur zelf in. Wij spreken Nederlands en Engels. Verder is Duits de tweede taal voor dokter De Bruijn.